Gjengangeren har tidligere ikke laget skattelister over alle ansatte. Redaktørens skattetall er de eneste som har figurert i listene vi har publisert.

I år har vi altså valgt å oppgi skattetallene for 2018 for alle faste ansatte i redaksjon. Når vi skriver om andres tall, er det bare rett og rimelig at vi er åpne om våre egne.

Gjengangeren har i løpet av 2019 hadde flere journalister i vikariater hos oss. De er ikke ført opp på listen, siden de ikke jobbet heltid i avisen i 2018.

LES OGSÅ: Thor Henrik Jegard troner på inntektstoppen i Horten