Dette skal Dagfinn og den verdensledende hortensbedriften bruke 7 millioner kroner på

Skal utvikle bedre og billigere utstyr for ultralyd av hjertet.