Dette gjør fastlegene bekymret nå: – Kan i verste fall få medisinske følger

Leder i legeforeningen i Vestfold, Tom Ole Øren kan ikke få sagt det tydelig nok. Ingen må tenke at de er til bry for legene tross korona-pandemien vi er inne i.