Gå til sidens hovedinnhold

Dette er Horten best på i hele fylket

13 prosent av Hortens voksne befolkning har minst fire år med høyere utdannelse. Det er dobbelt så mange som i Vestfold og Telemark for øvrig.

Hvert år rangerer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft. Forholdene tallene er basert på er knyttet til næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Og vår hjemkommune kommer godt ut i år. Ifølge NHO er nemlig Horten den beste kommunen i Vestfold og Telemark fylke når det kommer til kriteriet kompetanse. Her endte vi også på en sjuendeplass på landsbasis.

– Det er nok både elektronikk industrien og den maritime leverandørindustrien som ved siden av en stor universitetscampus med blant annet et relativt stort teknologisk fagmiljø, som her slår ut, sier rektor ved USN, Petter Aasen.

LES OGSÅ: Gode tall for studentene i Horten – nå kan testtilbudet bli nedskalert

Langt over resten

Ifølge tallene fra NHO har 13 prosent av befolkningen i Horten, som er i yrkesaktiv alder, minst fire års høyere utdanning. Dette er 1,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på 11,5 prosent og hele 6,4 prosent over fylkesgjennomsnittet på 6,6.

– Det er bra. Høyere utdanning er en god investering både for den enkelte og for fellesskapet. NHOs Kommune-NM bekrefter imidlertid at andelen av befolkningen med høyere utdanning samlet sett er lav i Vestfold og Telemark. I alle de andre kommunene i det nye fylket ligger andelen av befolkningen med høyere utdanning under landsgjennomsnittet, sier rektor Aasen. Han fortsetter:

– Teknologiske endringer, digitalisering og kravene til bærekraftig verdiskaping stiller nye krav til kunnskap og kompetanse i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Et land med høye kostnader må dessuten ha et høyt kunnskapsinnhold i varer og tjenester for å være konkurransedyktig. På mange områder forutsetter det at stadig større deler av arbeidsstokken har høyere utdanning.

Nummer fire

Aasen håper at USNs tilstedeværelse gjennom flere studiesteder i fylket bidrar til at studietilbøyeligheten øker.

– Ved å gjøre høyere utdanning tilgjengelig i hele fylket er det vårt mål å øke andelen i befolkningen som har minst fire års høyere utdanning. Det vil ikke gi fylket og kommunene en bedre plassering i NHOs kommune-NM, men det viktigste er at det vil styrke bærekraftig verdiskaping og sikre gode velferdstjenester i vår region.

Arbeidslivets behov krever at en større andel av befolkningen har høyere utdanning i framtida. USNs arbeidslivsrettede og profesjonsorienterte hovedprofil skal bidra til at de unge får en relevant grunnutdanning og at de litt eldre kan få tiltrengt påfyll når kravene og behovene i arbeidslivet endrer seg.

Når det kommer til alle fem kriteriene sett under ett, ender Horten på fjerdeplass i fylket under NHOs Kommune-NM 2020 og på en 78. plass på landsbasis. Dette er første gang det nye fylket er en del av framstillingen. Best ut i Vestfold og Telemark kom Porsgrunn kommune.

Alt tallgrunnlag er fra 2019.

Kommentarer til denne saken