Politiet forteller om mindreårige festdeltakere, høy promille og farlige situasjoner. Ungdommen trenger foreldre som setter tydeligere grenser.

Det er alvorlig når ungdom drikker alkohol før de er 18. Vurderingsevnen blir dårligere, og det blir lettere å utsette seg selv og andre for unødig risiko. Risikoen for ulykker stiger under alkoholpåvirkning, og sex man angrer på skjer oftere når man har drukket.

I år har ungdomsfestene fått en ny risiko: covid-19. Alkohol gjør at ungdommen mister hemninger. Det er lettere å glippe på etablerte smittevernregler som håndvask og avstand til andre. I tillegg øker risikoen for atferd som er direkte smittefremmende, som tett kroppskontakt og drikking fra samme flaske.

Gjengangeren forteller at politiet rykket ut til fest på Bassenglokket på kvelden 17. mai, hvor rundt hundre ungdommer var samlet. Det var på ingen måte første gang det ble holdt ungdomsfest der. Naboer forteller om ukontrollert festing, bråk og ungdommer som er overstadig beruset. Det er ikke greit.

Horten trenger foreldre som snakker med ungdommen om alkohol, og som tør å sette tydelige grenser. Dette kan du som forelder gjøre.
Snakk med ungdommen din om sammenhengen mellom fester, menneskemengder og smittespredning.
• Sett tydelige grenser både for alkohol og sosiale sammenkomster. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende.
Tilby deg å kjøre og hente når ungdommen skal ut, slik at du vet hvor ungdommen er, og hvem de er sammen med.
• Snakk med andre foreldre, bli enige om felles regler, og vær på tilbudssiden for å bidra til aktiviteter som ivaretar smittevernhensynene, samtidig som de engasjerer ungdommen.

For selv om ungdommen kanskje uttrykker at hun skulle ønske hun var innestengt med alle andre enn deg, er du viktig for henne. Selv om hun uttrykker at hun blåser i hva du du mener, så lytter hun når foreldrene snakker. Og selv om hun insisterer på at dine regler ødelegger livet hennes, så ønsker hun seg trygge rammer.

Våren 2020 har vært ekstra tøff for ungdommen. De er i en alder der sosial omgang med jevnaldrende er helt avgjørende, og nå har de hatt to måneder med tiltak som i praksis låser dem hjemme i stua hos mamma og pappa. De siste ukene har de omsider fått lov til å treffe venner og kjente igjen.

Jeg skjønner at det er ekstra kjipt å være streng forelder akkurat nå. Dessverre har det aldri vært viktigere at foreldre tar et tydelig ansvar, og setter klare grenser for tenåringene sine.