Demokratenes partiprogram valgte det norske og verdens klimaforskermiljø til sin hovedfiende. 35 ganger harselerer programmet med og om klimaets utvikling. Partiprogrammet er preget av de mange pseudo-vitenskapelige krumspring forfektet av «klimarealistene». Forskermiljøene og IPCC har drevet disse fra skanse til skanse, integriteten er avkledd for lengst. Dette er drøy kost!

Les innlegget fra Demokratene her

Demokratene oppfatter den uavhengige forskningens som drevet av en selvforsterkende subsidiert klimaindustri – et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt. Dette er i beste fall et selvbedrag og farlig konspirasjon som undergraver demokratiet. En mistro til forskingsmiljøer, myndigheter og FN-organisasjonen ligger i bunnen. Demokratenes representant i Horten er William Leonhardsen som forfekter vranglæren. Retorisk spør han om det grønne skiftet er en god ide? Han har selv svaret. I et fortegnet debattinnlegg konkluderte han med at den globale gjennomsnittstemperaturen på jorden, ikke har steget – klimahysteri må ta skylda.

Temperaturen i perioden fra før industriell tid (FIT) og frem til 2021 har steget med 1,1 OC, og den er økende (Meteorologisk institutt). I den samme perioden steg CO2-innholdet i atmosfæren fra 280 ppm til 414,7 ppm i 2021 (NOAA’s Global Monitoring Lab). I tillegg viser målinger en økning av gasser (metan, lystgass) målt mot FIT på henholdsvis 150 prosent og 15 prosent (Store norske leksikon). Dette er resultater av høstet overvåkingsdata. Det er kausalitet mellom CO2 mengden i atmosfæren og temperaturøkningen (IPCC).

IPCCs klimamodeller er bygget av de beste vitenskapsfolk, og de stemmer meget godt overens med historiske klimadata (Hindcast). De er derfor velegnet til å predikere klimaet (global temperatur) inn i fremtiden (Forecast). Modellene viser med overveiende sannsynlighet, at dersom vi ikke tar grep, så vil ikke verden gå under, men vi må være forberedt på å håndtere kostbare og menneskeutslettende tilstander (et verdensøkonomisk tapsprosjekt).

Det er fåfengt å forsøke å overbevise en troende «demokrat». Gjengangeren bør være sitt ansvar bevisst. Like trist er det at det i et opplyst land som Norge, fins et parti med en medlemsmasse, som er villig til å konspirere og fornekte vitenskapelig fakta. De er heller ikke alene om denne villfarelsen. Vi må gi det grønne skiftet ett reelt godt innhold, og handle sterkt og resolutt - nå!