Gå til sidens hovedinnhold

– Dette bildet lyver ikke

Gamlehorten Gjestegård må bevares.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mange misforståelser rundt omreguleringen av Gamlehorten Gjestegård. Vi ønsker med dette innlegget å belyse utfordringene på gården og tydeliggjøre våre planer når det gjelder å omregulere eiendommen.

Gamlehorten Gjestegård må bevares for fremtiden. Det er et viktig kulturminne for Horten. Sammen med bygg som Brakkestokkene, Admiralboligen, Blåkraven, Barnehagen, Verftsporten og «Det røde hus» er det med å gi bydelen et særpreg.

Undertegnede har et hjerte som banker for Horten, og de siste 10 årene har vi jobbet døgnet rundt med kultur. Vi bør alle være stolte over hva kommunen, politikere, ildsjeler og hortensfolk har fått til med den litt rare, men vakre byen vi alle elsker. Vi har tenkt til å fortsette å bo i Horten og vi skal fremdeles jobbe med kultur. Som eiere av denne gården har vi et enormt ansvar. Ikke overfor kulturlivet i Horten, men overfor et viktig kulturminne som skal stå der lenge etter at vi ligger under torva.

Ingen ønsker en situasjon som man fikk med det gamle trykkeriet i Torggata eller at gården skal lide samme skjebne som så mange andre kulturminner, at årelangt forfall ender med rivning, eller at det blir en kommunal økonomisk hemsko. Det er verne- og fredningsbestemmelsene som har vært hovedfokuset i hele reguleringsprosessen. Enhver endring på gården må gjøres i tett samarbeid med Riksantikvaren, kulturarv, og administrasjonen.

Vi har sammen jobbet med denne reguleringen i over halvannet år.

For både oss og vernemyndighetene er det viktig at området forskjønnes og settes tilbake i historisk riktig stand, og at bygningene bevares for all fremtid ved vern gjennom bruk. Fri ferdsel for allmennheten er sentralt og vi vil opparbeide stier og passasjer slik at dette blir ivaretatt bedre enn i dag. At en av Hortens flotteste eiendommer oppgraderes vil være positivt på allerede vakre Karljohansvern. Vi har forståelse for at flere skulle ønske at det kunne være kulturvirksomhet på gården, oss inkludert, men her er det viktig å poengtere at det ikke er kulturvirksomheten som er vernet. Den kom først til Gamlehorten Gjestegård i 2008. Området har vært unnlatt offentligheten i lange perioder og det har i all hovedsak vært boliger, militær virksomhet, skysstasjon, korpsskole og kontorer på Gamlehorten Gjestegård.

Motstanderne av omreguleringen har påpekt at vi ikke har lagt ut Gamlehorten Gjestegård for salg. Eiendommen har blitt drevet uten brukstillatelser siden 2012. Da vi kjøpte eiendommen i 2016 forelå det ingen opplysninger om at dette ikke var i orden. Det var allikevel svært få interessenter. I tillegg til oss, var det kun to utbyggere og en institusjon blant de aktuelle kjøperne. Det var altså ingen rift om å få kjøpe eiendommen til kulturformål, kun fem år tilbake i tid.

Kommunen valgte heller ikke å benytte seg av sin forkjøpsrett. Nå uten brukstillatelser er det usannsynlig at noen vil kjøpe gården for å drifte den til kultur.

Det er overnatting på forlegningen som er den økonomiske bærebjelken på gården. Kostnadene ved å istandsette Gamlehorten Gjestegård med ferdigattest, samt oppgradering av rommene for å kunne konkurrere i samme marked som Sjømilitære Samfund og Horten Apartments, er store. De overgår enhver forsvarlig pengebruk, og vil ikke være bærekraftig. Rapporter fra Norconsult, Asplan Viak og Firesafe/Vekos som kun gjelder brannsikring, overgår hva det er regningssvarende å investere. Utover brannvern er universell utforming, ventilasjon, personaltoaletter, krav fra arbeidstilsynet, mattilsynet og vernemyndighetene kostbare og omfattende.

Vi har i prosessen kun fått to henvendelser fra selskaper som vil kjøpe Gamlehorten Gjestegård. Et selskap som ønsket å drifte et asylmottak, og et som ville ha gården til rusrehabilitering/psykiatri. Dette er gode formål som vi støtter, men vi mener det ville privatisert området vesentlig mer enn boliger. Vi har også hatt et møte med en lokal aktør som har kapital og mulighet til å kjøpe, uten at dette har ført frem til noe konkret tilbud. Enhver kjøper forstår at det ikke er økonomisk mulig å forsvare et kjøp og nødvendige oppgraderinger basert på kulturdrift.

Skal det bli boliger på Gamlehorten Gjestegård mener vi det er viktig at det er noen med hjerte for byen vår som står bak prosjektet, selv om fredningsbestemmelsene setter de aller fleste føringene. Etter kommunestyremøtet 18. februar har vi hatt møte med administrasjonen som åpner for kultur på Rosehagen og Ølhallen ved delt formål.

Vi ser derfor for oss at man kan sette bestemmelser som gjør det mulig med cafe/restaurant på Rosehagen og galleri/bar i Ølhallen. Det må da legges til rette for at det skal være mulig å kombinere boliger og kultur. Det forutsetter at brukstillatelse på disse to bygningene kommer på plass, noe som økonomisk muliggjøres hvis øvrig bygningsmasse reguleres til bolig.

Vi håper eiendommen igjen vil skinne, og at drift av Rosehagen og Ølhallen vil fungere, slik at det fremdeles kan være noe kultur på gården.

Vi heier jo på kultur, men først og fremst har vi et ansvar for et viktig kulturminne.

Kommentarer til denne saken