Tenk deg hva vi kunne fått til med 10 milliarder.

Høyresiden forsøker å fortelle en historie om at kommunene bare må drives bedre og mer effektivt, at kommunene egentlig har nok penger. Det er ikke en sann historie dessverre, veldig mange kommuner sliter med tøffe kutt, besparelser, reduksjon i både omfang og kvalitet på sine tilbud.

Innbyggerne begynner å merke ostehøvelkuttene, foreldre protesterer, funksjonshemmede får mindre hjelp og det vurderes å redusere på ikke-lovpålagte oppgaver på flere områder. Kommunene er dyktige, de snur hver stein og hver krone, og lykkes med å holde et forsvarlig tjenestenivå de fleste steder. Men det begynner å merkes at det ikke er mer å hente i administrasjon, og tjenestetilbudet er neste sted man kan hente inn mer penger.

Men det trenger ikke være sånn, det er minst to grep vi politisk kan foreta oss for å bedre situasjonen igjen. SV forslår en ekstra overføring til kommunene på 10 milliarder kroner, med det kan vi få bedre skole, barnevern, fritidstilbud og helsetjenester. Det at noen kommuner heller ikke tar inn eiendomsskatt gjør det ekstra krevende. Eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag vil gi et handlingsrom som igjen kommer innbyggerne til gode.

Det er ikke en naturlov at offentlig sektor får stadig trangere kår, det er en villet politikk fra høyresiden. Om man tenker at kommunesektoren er viktig for felleskapet, for velferdsstaten og for de som trenger oss mest så bør man gå for en ny politisk retning. SV er den største garantisten for at vi faktisk får det etter høstens valg.

Godt valg.