I 1958 var det byjubileum. Der opptrådde blant annet Lille Grethe og Grewe Combo.