Tirsdag morgen veltet en trailer på Bastøferja. Over en annen bil. Trailersjåføren ble skadd. Ingen andre kom til skade i ulykken. De materielle skadene er store. Spørsmålene er mange.

I løpet av noen hektiske morgentimer var ferjekaia i landets nyhetssentrum. Så la bølgene seg. Men fjorden gynget videre og det var mange tunge løft igjen ombord på «Bastø I». Bit for bit, tonn for tonn, ble dekket ryddet. Blant folk på land summet spørsmålene. Man var glade for at det tross alt kunne gått mye verre. Det kunne vært folk i bilene på dekk. Hva da? Og: Hvordan kunne dette skje?

Det må etterforskning avdekke. Noen mener kombinasjonen av last og sjøgang på et punkt ble en ekstremt uheldig kombinasjon, omtrent ti minutter etter avgang fra Moss.

Vi trenger flere kvalifiserte svar, og et forsikring på at alt nødvendig blir gjort, for å unngå at noe tilsvarende skjer igjen. Vi må ha tillit til at landets mest trafikerte ferjesamband er så trygt som mulig. Den tilliten har med tirsdagens ulykke fått en bulk.

Ulykkesberedskapen fungerer, kan vi slå fast. Det ble slått stor-alarm og alt tilgjengelig mannskap og utstyr var raskt på plass. En alvorlig hendelse ombord på ferjene er blant scenariene beredskapsmyndighetene har planer for.

Samtidig er beredskap pr. definisjon å være forberedt på det som aldri før har skjedd, basert på erfaringer etter noe som aldri skjer igjen. Ingen ulykke er den andre lik. Det inntrufne vil derfor påvirke revisjonen av planverket. Selvfølgelig. Fordi konsekvensene kan bli så store.

Også for Gjengangeren utfordret tirsdagens ulykke på bildekket beredskapen. Riktig informasjon skulle raskt ut. På nett. Videoer ble publisert, vi sendte direkte fra opprydningen. Og folk fulgte med. Vi ryddet plass i papiravisen. Så mener vi å bidra til at folk har noen færre ubesvarte spørsmål.

Flere svar kommer. De må brukes til å gjøre trafikken over landets mest trafikkerte ferjestrekning enda sikrere.