Arbeiderpartiet setter av en milliard kroner i alternativt budsjett, for å reversere regjeringens forslag til økte egenandeler for pasienter. Vi mener det er grunnleggende usosialt å gjøre det dyrere å være syk og lettere å være rik – og det midt i en pandemi!

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å slå sammen egenandelstak 1 og 2 og en endring av frikortordningen slik at man må betale mer før frikort trer inn. Resultatet blir at det vil koste én million norske pasienter over 700 kroner mer i året å være syk. På toppen av det hele har dette blitt forsøkt frontet som et sosialt tiltak. Forstå det den som kan!

I realiteten sparer regjeringen 149 millioner kroner i året på omleggingen – og velger altså å sende denne regningen til våre pasienter. For oss er det en langt viktigere prioritering å skåne vanlige folk helle enn å finansiere lettelser i formueskatten, slik som Høyreregjeringen har valgt.

Slike usolidariske prioriteringer vil ikke Arbeiderpartiet å gå med på. Vi legger penger på bordet som viser at med den riktige politiske viljen er det fullt mulig å sette det sammenslåtte egenandelstaket på 2460 kroner, som et alternativ til regjeringens tak på hele 3183 kroner. Det er mye penger for vanlige folk. Over tid utgjør dette ganske store summer for den enkelte.

Det gir også et alvorlig bakteppe at helseforskjellene mellom rik og fattig øker i Norge. Det vil si at de med færrest ressurser statistisk sett også er de som i størst grad rammes av mest sykdom, smerte og lidelse. Det er dobbelt urettferdig at de som har minst å rutte med og som i tillegg har de høyeste helseutgiftene, får enda mindre å rutte med. Det er neppe helsefremmende.

Å hente inn penger til andre utgifter ved å sende regningen til denne gruppen er en utenkelig politisk løsning for Arbeiderpartiet. Det burde det også være for ethvert annet politisk parti med rettferdighetssans.