Vet kommunedirektøren hva aktivitetssentret betyr for en rekke av våre eldre, ensomme og handikappede som strever med å komme seg gjennom en vanlig dag uten å ha noen å dele sine tanker med og få nye impulser. Da er dette med aktivitet sammen med noen andre den beste medisin.

Daglig transporteres eldre til aktivitetssentret og får gjennom sosial omgang støtte til å møte savn og plager. Dessuten får de mat og transport hjem igjen. De aller fleste skal jo bo hjemme lengst mulig og da er det viktig med hjelp og nye ressurser. Ellers blir de pleiepasienter med små muligheter til å få en sykehjemsplass.

Aktivitetssenteret har fotpleier, frisør, hjelp til bruk av høreapparat og så videre. Det er ofte underholdning på dag tid med dans for de som kan bruke beina, gymnastikk, foredrag om kvelden og en dag i uke har seniornett en person til stede for gratis hjelp til de som måtte ha plager med mobiltelefon eller pc. Verksted for de som driver med hobbyarbeider.

Seniornett har hatt kurs og gitt flere hundre eldre opplæring i PC bruk. Jeg har brukt senteret siden oppstart (blant annet instruktør i PC bruk) spiser middag der minst tre dager i uka og møter kjente. Fyldig informasjon om aktivitet på senteret finnes på oppslag i inngangspartiet.

Alt dette foreslår kommunedirektøren å legge i salderingen av budsjettet, eller prøve et press for eiendomsskatt. Forslaget om å legge ned aktivitetssenteret er skammelig og lukter vondt. Kommunens administrasjon har svulmet opp som en ballong siden kommunedirektøren ble rådmann og jeg husker at de nærmeste fire ansatte hadde stillinger som enhetsledere.

I dag har kommunedirektøren under seg sju kommunalsjefer med en rekke ledere på alle nivåer noe som har gitt direktøren en plassering langt oppe i lønnsregulativet. Kunne han ikke spare inn litt i sin egen organisasjon. Nå regner jeg med at våre politikere sørger for at vi gamle får beholde vårt aktivitetssenter.