Jeg begynte på Sjømilitære korps i 1974 og for oss den gang var det noe hemmelig ved messe Carl Johan. (Gamle Horten Gård) Vi fikk ikke lov til å gå der den gang. Rundt 1982 fikk jeg derimot gleden av å arbeide som administrasjonsoffiser for Aspirantskolen ved SMK. Vi hadde den gang behov for forpleining av befal som skulle jobbe med Rekruttskolen og samtidig hadde vi Kvartermesterkurs. Den gang bodde alle på Murkasernen. Standarden på Gamle Horten Gård var ikke tilfredsstillende som befalsforpleining.

Les også (+): – Akkurat nå kan vi ikke bruke gården til verken det ene eller det andre

Senere utover i -90 årene fikk jeg æren av å være med i styret for Sjømilitære Samfund. Heldigvis var styret mest opptatt av andre ting enn selve bygget, som ble forvaltet av et eget kompetent hus styre, med Jan Lund (tidligere direktør ved Norcontrol og prorektor ved etableringen av Høgskolen i Vestfold) som husfar, godt hjulpet av arkitekt Ragnar Corneliussen med flere. Vi har senere hatt Tom Knudsen (finansdirektør i Norcontrol og Sverre Fiskaa, skolesjef BSMA) som husfar. Hva vi har i dag er deres klarsynthet og deres kompetanses fortjeneste, nemlig en samfundsbygning med hotellfasiliteter.

I 1996 var det klart at ØSD (Østlandets Sjøforsvarsdistrikt) ville forsvinne fra Horten og Østlandets Distriktskommando flyttes til Bergen. Samtidig var Forsvaret med å finansiere strategiplaner i noen av de byene som ble rammet, deriblant Horten. Sjøforsvaret hadde da tanker om å beholde en kjerne i Horten under Befalsskolen, som dessverre senere også ble flyttet til Bergen.

Ser man litt lenger tilbake så har ikke Sjøforsvaret tatt godt vare på all sin arv – Citadellet ble revet i 1976, Vealøs har bygget på og rundt Norske Løve, Freia-bygget (i dag Horten kommune) ble bygget for å ha nok innkvartering for befal og elever, Start-bygget ble renovert og ØSD verksted og administrasjon ble bygget som en forlengelse av Hangar.

Men tilbake til Gamle Horten Gård. Da jeg satt i styret i Sjømilitære Samfund var det et problem at vi ikke hadde nok sengeplasser i samfundsbygningen! Det var helt nødvendig for å få økonomi i driften. På slutten av -90-tallet ble det derfor snakk om man skulle innlemme Gamle Horten Gård som en del av driften på Sjømilitære samfund, og om det kunne være en måte for Sjømilitære samfund å ta over driften fra Forsvaret. Det ble gjennomført en befaring hvor flere i SMS styret deltok, og man konkluderte med at det ville bli veldig dyrt. Forslaget ble vraket, og manko på rom forble et problem.

En del år senere blir Gamle Horten Gård solgt til Horten kommune, som ikke visste hva de skulle bruke eiendommen til. Sjømilitære Samfund hadde fått nye drivere noen år før, og behovet for flere hotellrom var fortsatt presserende. SMS hadde da tre alternativer. Det ene var Freia-bygget, Gamle Horten Gård og evntuelt bygge nytt hotell på tomta. Igjen ble det gjort en rask evaluering og konklusjonen ble den samme som tidligere. Gamle Horten Gård er et svært vanskelig, og kanskje umulig objekt å tilrettelegge til hotellstandard på grunn av fredningen.

For en tid tilbake overtok noen unge gutter Gamle Horten Gård. Den historien skal ikke jeg gå inn på her. Men jeg måtte riste på hodet da jeg kunne lese i Gjengangeren i dag at Kulturarv sier nei til hotell – men kjære vene det var ikke noe nytt! Her må jo eierne føle seg lurt, men jeg er usikker på av hvem? Denne historien er godt kjent av mange, eller begynner jeg å bli «opp i årene»!

Skal jeg gjette – her blir det leiligheter!