Jeg blir både forundret og skremt når jeg leser Høyres Natalie Hermanstads løsning for å forbedre kommune økonomien , Gjengangeren 3. november: «Tilrettelegge for utbygging av Tonsåsen».

Betyr det at kommunen skal komme utbyggerne i møte med å anlegge en vei fra Bakkenteigen til RV 19? En vei som allerede har en kostnadsramme på over 100 millioner, og hvor det er gjort reservasjoner angående grunnforhodene. Det vil si at kommunen tar en stor økonomisk risiko, og veien kan fort bli veldig mye dyrere.

Om jeg ikke husker helt feil så ble det nå nedhugde området kjøpt for 30 millioner. Det har vært hevdet i Gjengangeren tidligere fra utbyggerhold, at dette er et være eller ikke være for utbyggingen av Tonsåsen. Synes ikke dette står i forhold til hverandre i det hele tatt, man anskaffer et område og i ettertid forventer man at kommunen skal stille opp med mere enn tre ganger kjøpesummen.

Jeg må igjen også minne om argumentet til andre utbyggingskåte politikere, at denne veien betyr så mye for universitetet. Dette i forbindelse med den nye stasjonen på Skoppum, hvor det per i dag reiser til sammen 20 personer på tre gratis bussavganger, (sponset av bla. Horten kommune). Og universitetet trenger en beredskapsvei. Kan vi si at dette er tøvete argumenter, kun ment for å berede grunnen for utbyggerne.

Mitt spørsmål er således: når vil Hermanstads utbygging av Tonsåsen gå i pluss? Er det noen som har tatt i betraktning at det kan komme innbyggere på de fineste tomtene som betaler minimalt med skatt? Det finns mange slike i Norge. Krever utbyggingen en ny skole eller barnehage?

Min mening er at veien til Tonsåsenfeltet bør legges over eksisterende tunnel på RV 19. Da slipper man problemet med nye kryss og det er dessuten den korteste veien. Framfor alt så ødelegger man ikke mere av Fogdeskogen, og viktigst for kommuneøkonomien ; den skal være på utbyggers regning. Dette innlegget handlet kun om økonomi , og ikke om det viktigste, nemlig tap av uerstattelig natur og friområde.