Temaet for dagen er barnehagens arbeid rundt natur og miljø, vi ser at de små stegene nytter. Det er viktig at de små barna, tidlig i livet lærer hvordan de skal ta vare på naturen og miljøet rundt seg. Læring fra barna er små kan bidra til at de senere i livet ser på klimautfordringene på en annen måte, og ser nytenkende bærekraftige måter å ta vare på naturen og miljøet på en hel annen måte enn tidligere generasjoner.

Barna våre er nysgjerrige og undrer seg på alt ute i naturen, så la oss sammen bidra til at denne interessen utvikles til noe konstruktivt.

Målet med markeringen av barnehagedagen er å vise frem og å synliggjøre barnehagenes innhold, hva de jobber med og hvordan de jobber med de samme temaene rundt i hele Norge. Vi tror synliggjøringen er viktig å få frem til foreldre, beslutningstakere og samfunnet generelt, for å øke kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat. Rammeplan for barnehage sier «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen». En bærekraftig utvikling omfatter naturen, økonomi og sosiale forhold, dette er en forutsetning for å ta vare på livet her på jorden slik vi kjenner den. Barnehagene har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

Barnehagene bidrar til at barna opplever tilhørighet i naturen og tar vare på den, de ser viktigheten av at barna får gode naturopplevelser og blir kjent med jordens mangfold.

Det er viktig at barna tidlig lærer å ta vare på hverandre, seg selv og naturen rundt seg, for det er opplevelsene de får i en tidlig alder de tar med seg senere i livet. Jeg er stolt av at Fagforbundet er med i dette viktige arbeidet.

Ønsker alle barnehager en flott barnehagedag! «Det kan føles som små steg, men det er store steg for fremtiden»

Hurra for alle de flotte barna og barnehageansatte som gjør en fantastisk jobb.

Barnehagedagen er et samarbeid mellom Fagforbundet – Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager.