Det føderale Kommune-Norge: Smittevernloven er ikke tilpasset dagens pandemi-virkelighet

Av

Etter en oppstramming av Stortinget vedtas den nye unntaksloven i Norge. Loven skal bidra til at regjerningen raskere kan avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.

DEL

MeningerDerved gis regjeringen mulighet til raskt å rette opp de svakheter som fins i dagens smittevernlovgivning. Vi liker oppfatningen om likhet for loven i Norge. Regjeringen må nå ta grep og rette opp i det som skjer i kommunenorge. Norge er ingen føderal stat, selv om det i praksis synes å være et akseptabelt regime for mange.

Smittevernloven er ikke tilpasset dagens pandemi-virkelighet. En særdeles stor svakhet i norsk helseberedskapslovgiving er mangelen på gradering av helseutfordringenes alvorlighetsgrad, de tilhørende tiltakene og ansvars- og styringshierarkiet. Dette åpnet opp for det vi erfarer på fylkes- og kommunenivåene; ”selvberging først”, og den snevrere tenkningen om at ”det som gagner kommunen gagner fellesskapet”. Det er nødvendigvis ikke tilfellet, verken før eller nå, og materialiserer seg bl.a. i utilsiktede konsekvenser for arbeidskraften og bemanningen i viktig industrier. Dette er en farlig utvikling.

Smittevernloven. har vist å kunne gi utilsiktede forskjeller i Norge. Den forstås (utilsiktet) slik at muligheten for svært brede fullmakter gis til både kommunen og fylket. Vi ser nå at befolkningen sør for Dovre umiddelbart må i karantene dersom de reiser nordover. Om du kommer fra Italia eller Borre gjør ingen forskjell. Det samme gjelder for alle som vil inn i fylket Møre og Romsdal. Andre enkeltkommuner har innført lokale særordninger for å beskytte seg selv og sitt helsevesen mot overbelastning. Bevegelser over kommunegrensene i disse områdene medfører også umiddelbar karantene. En slik ordning i alle fylker og kommuner ville gi en uholdbar og svært kostbar stillstand.

I utgangspunktet er smittevernloven bredt anlagt for å sikre befolkningens helse. I prinsippet er den likevel særlig individorientert, i mindre grad befolknings- og samfunnsorientert og direkte svak i pandemisammenheng. Den sentrale aktøren er kommunestyret og kommunelegen. Verken kommunen eller legestanden er homogene enheter i Norge – de trenger sentrale føringer nå som de må forholde seg til. Det er til det beste for alle.

Disse kommunene og Fylkesmannen i Møre og Romsdal går når de lukker fylket og kommunegrenser, i direkte konfrontasjon med både Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for folkehelse og justisministerens anmodninger om endringer. Disse beslutningsnivåene har iverksatt egne smittevern-ordninger som både er langt strengere enn, men også i strid med de sentrale myndigheters anbefalinger. Vi kan ikke ha det slik, og dette må få konsekvenser – umiddelbar oppheving av de lovstridige forordningene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags