Jørgen Ingebergs leserbrev, «Den som eier en eiendom har bruks- og råderetten, men utseende tilhører hele samfunnet», setter fingeren på kanskje den største utfordringen vi står ovenfor i Horten kommune. Vi kan ikke lene oss tilbake og tro at alt løser seg uten at vi politikere legger forholdene til rette for by-, nærings- og boligutvikling. Uten befolkningsvekst er det dessverre en fare for at Horten blir «en gamlisby» som Ellen Johannessen skriver i sin artikkel 12.07.22.

Les innlegget fra Jørgen Ingeberg her

Les mer om eldrebølgen (+):

Horten står foran en massiv eldrebølge: – Det må vi bare venne oss til

Solgunn og Marion havner midt i eldrebølgen: – Det gjelder å ta vare på de vennene en har


Som Ingeberg sier, må vi legge til rette for at unge mennesker i etableringsfasen og barnefamilier velger å bosette seg og jobbe i Horten, og det må skje nå. Dette vil ikke bare jevne ut gjennomsnittsalderen i kommunen, men også sørge for at kommunen overlever. Det er nettopp dette vi i Horten Høyre ønsker å jobbe for.

Ja, vi trenger gode kommuneplaner som sørger for at vi får en helhetlig og god langsiktig plan for utvikling og vekst i Horten kommune, og ikke minst en sentrumsplan som innbyr til at lokale krefter kan iverksette sårt tiltrengte tiltak for unge som ønsker å etablere seg. Vi trenger også et sterkt og voksende næringsliv som bidrar med økte skatteinntekter. Horten er en effektivt drevet kommune, men vi har Vestfolds høyeste arbeidsledighet, en aldrende befolkning og en stor gjeldsbyrde. Hvis jeg blir ordfører i Horten, vil målet mitt være å sikre at alle innbyggere, også i fremtiden, får gode tjenester som blant annet sykehjem, barnehager, skoler, og et godt handelstilbud.

Det handler om å skape en bærekraftig og god kommune også for fremtiden. Da må vi øke inntektene til Horten kommune. Nye unge bidragsytere og skattebetalere er helt nødvendig for at «gamlisene» fortsatt skal ha det bra i Horten. For det fortjener de.

Samtidig er det viktig å huske at Horten er mye mer enn kun Horten sentrum. Unge i etableringsfasen skal også kunne velge å bosette seg på Nykirke, Borre, Skoppum eller Åsgårdstrand. Derfor må vi sørge for at hele kommunen vår har gode tilbud.

Jeg ønsker derfor å jobbe sammen med næringslivet, frivilligheten, de kommunalt ansatte og de andre folkevalgte for å utvikle Horten kommune, og legge til rette for at Horten blir et attraktivt sted å etablere seg i. Vi som bor her elsker kommunen vår, og det er vårt ansvar at flere innser at mulighetene finnes akkurat her. I fantastiske Horten.