Krisa har tydeliggjort behovet for sosialdemokratisk politikk. Løsninger som Arbeiderpartiet bidrar til å utvikle, kan gi et mer rettferdig Norge i flere år framover.

Også før koronaen var det kun halvparten av landets 17-åringer som fikk sommerjob eller annen arbeidserfaring. Undersøkelser fra SSB viser at ungdom med velstående foreldre har større sjanse for å få jobb enn ungdom fra familier med vanlige eller lavere inntekter. Dette henger blant annet sammen med at familier med god økonomi ofte har større nettverk i næringslivet. Ungdommene får dermed større tilgang til jobber gjennom de voksnes kontakter. Nok et klasseskille oppstår og forsterkes.

Når vi ser at færre ungdom fikk arbeidserfaring også før korona, er det et grunnleggende samfunnsproblem som må løses. Det krever handlekraft. På Stortinget har Arbeiderpartiet nå bidratt til flertall for å koble skognæringens behov for arbeidskraft og unges behov for jobber. Gjennom en ekstra investering i skogplanting denne sesongen lager vi et kinderegg:

1) Vi forsterker Norges fornybare ressurser for skogindustrien for flere tiår framover.

2) Vi bidrar til at ungdom får arbeidserfaring, selvtillit og inntekt.

3) Vi trår til raskt nok for skogbruket som umiddelbart trenger ny arbeidskraft når mange utenlandske sesongarbeidere uteblir.

30 millioner skogplanter skal ut i landet. Det gir jobbmuligheter til mange. Økte investeringer i skogplanting og jobb for ungdom, er et eksempel på hvordan næringspolitikk og inkludering i arbeid kan kobles. I denne krisa har de største konsernene og aksjeeierne fått milliarder i støtte, mens pengene som går til framtidsrettede ungdomssatsinger, er som kronestykker å regne. Vi må få et mer rettferdig Norge! Investeringer i arbeid til ungdommen vil bedre livene til en rekke enkeltmennesker og ha stor økonomisk effekt for landet og velferdsstaten. I realiteten er det ikke mangel på penger for å gjennomføre en slik politikk.

Det hele koker ned til hvilke mål og verdier vi vil vektlegge som samfunn.