Gå til sidens hovedinnhold

Det er underlig at kritikerne er villige til å gamble med framtida til Gamlehorten Gjestegård for å ha gården som en kulturarena

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må kunne forventes at man setter seg inn i en sak når man ivrig kommer med det ene leserinnlegget etter det andre i lokalavisa.

Geir Gartmann i Fortidsminneforeningen burde vite hva et kulturminne er, muligens også en brukstillatelse, men det virker som fakta og kunnskap ikke har en plass i debatten lenger.

Gartmann kunne opplyse i et leserinnlegg at dagens eiere kom til «ferdig dekket bord» på Gamle Horten Gjestegård. Når det ikke finnes brukstillatelser, brannvesenet stengte ned gården etter en rutinesjekk, og planlagte konserter, overnattinger og selskaper måtte legges på is, fire måneder etter at vi overtok, kan man ikke kalle det «ferdig dekket bord.» Det virker rett og slett som om Gartmann ikke har lest andre innlegg enn sine egne i Gjengangeren.

Skal tilbakestilles

I sitt siste leserinnlegg truer han med at vi skal legge ned et kulturminne, altså Gamlehorten Gjestegård. Blander Gartmann «kulturminne» med «kulturscene» her, eller tror han gården skal rives? «De som vil kan jo titte på Vollmesterbrakka, så ser de fort hva en slik løsning innebærer av privatisering.» skriver Gartmann.

På Gamlehorten Gjestegård skal uteområdet tilbakestilles for å få det militære uttrykket. Gården skal ikke rives eller endres på noen måte, så lenge den ikke står tom over lang tid, og forfallet skulle komme til å gjøre ugjenopprettelig skade. Det ønsker ingen.

Kulturarv mener den foreslåtte planen er en styrking av kulturminnet fordi det er i henhold til formålet med fredningen. Dette blir spesielt framhevet når det gjelder uteområdet som skal tilbakestilles. Ja, kulturdrift ville også vært forenlig med vernet, men for kulturarv, som har ansvaret for at et av Hortens viktigste kulturminner, mener de boliger er vel så forenlig, om ikke bedre.

Vi tillater oss derfor å minne kritikerne på at det i all hovedsak har vært bolig på gården i over 370 år, og at det har vært en kulturarena i 10.

Bare et steinkast unna

Vi kan godt snakke om kultur og kommunens kulturplan, men da bør vi også snakke om alt det andre som skjer på KJV som ikke innebærer Gamlehorten Gjestegård. Et steinkast unna har vi kulturverftet og Artilleriverkstedet som er en av Norges mest spennende kulturarenaer. Når vi da også vet at Forsvarsbygg sitter på 6.000 kvadratmeter som er tenkt til kulturformål, så skjønner man at utviklingen av Horten som kulturhovedstad er langt fra over. Og noe av det mest spennende er alle de flotte uterommene på KJV.

Vi tillater oss derfor å minne kritikerne på at det i all hovedsak har vært bolig på gården i over 370 år, og at det har vært en kulturarena i 10.

Se for deg en reggaekonsert under treet Haile Selassie plantet i hagen på Admiralboligen, Marinemusikken inne i det vakre gårdstunet på brakkene, pop-up restaurant med livemusikk i laboratoriegården, operakonsert i tørrdokka, intimkonsert i Magasin B, eller en bluegrasskonsert fra «flåtan» med et lite bål og publikum i strandkanten på Vollane.

Det finnes uendelig med fantastiske utearenaer på Karljohansvern, man trenger bare en god ide og litt pågangsmot for å få det til.

Dette er sakens kjerne

Så til sakens kjerne. Kampen som nå tas for å ha Gamlehorten Gjestegård som en kulturarena burde blitt utkjempet i 2008. Det eneste som kunne gitt en 100 prosent garanti for at gården fikk nytt innhold, nemlig kultur til evig tid, ville vært om kommunen eide og driftet gården, og at den ikke ble solgt privat.

Men det ble ikke sånn. Tidligere eiere solgte gården etter 8 år og doblet investeringen, samtidig som brukstillatelser ikke hadde kommet på plass. Politikerne hadde kanskje håpet at det skulle ta litt lengre tid. Forutsetningen for kulturdrift på Gamlehorten Gjestegård er ikke 5 millioner som første eier hadde som utgangspunkt, men nærmere 20 millioner med bruksendringer og nødvendige oppgraderinger.

Det er ikke gitt at en foreslått plan i framtida, for eksempel, vil garantere for fri allmenn ferdsel og kultur på Rosehagen.

Vi så derfor ingen løsning for videre drift til kultur og kontaktet vernemyndighetene. Etter at riksantikvaren og kulturarv utredet at det er forenlig med fredningen at det innredes på nytt til boliger, så har det blitt så å si umulig for kulturen på Gamlehorten Gjestegård.

La oss forklare. Ja, det er en investorduo som har gått offentlig ut med et bud og sagt de vil ha kultur på gården. Men det finnes også flere aktører som har vist interesse, og som ønsker boliger. Her står det på økonomiske muskler. De andre interessentene kan kjøpe gården uavhengig av om reguleringen går igjennom nå. De kan i verste fall la eiendommen stå tom til den igjen havner på politikerne sitt bord.

Det er ikke gitt at en foreslått plan i framtida, for eksempel, vil garantere for fri allmenn ferdsel og kultur på Rosehagen. Hvilke tanker om gården en annen utbygger har, vet ikke vi, men at vi selger til en investor som vil ha kultur, for så å tape flere millioner, er over grensen for hvor idealistiske vi kan være.

Les også

Steile fronter på møte om Gamlehorten Gjestegård: – For oss handler det om å bevare arven

Vil fokusere på kultur

Vi har laget en plan som garanterer ivaretakelse av et viktig kulturminne. Det er underlig at kritikerne er villige til å gamble med framtida til Gamlehorten Gjestegård for å ha gården som en kulturarena. De argeste kritikerne bor selv i kulturminner som er på lista over bygg som er fredet ved forskriften om fredning av bygninger og anlegg i verneplanen for KJV orlogsstasjon.

Vi håper at vi igjen etter denne pandemien kan fokusere på kultur og ikke bruke tiden på å skrive leserinnlegg i lokalavisa. Vi er også sikre på at befolkningen vil syntes Gamle Horten Gård ser fantastisk ut når uteområdet er strammet opp, det er lys i vinduene og det igjen er liv på Rosehagen.

Så skal vi bidra til at Horten oversvømmes av kultur i framtida, og at det alltid skal være en ledig billett til dem som ivrer etter en kulturopplevelse.

Les også

– Det vi er i ferd med å gjøre er å legge ned et kulturminne


Kommentarer til denne saken