Jeg er vant til uenigheter om politiske løsninger. Det er en del av det politiske livet. Jeg er derimot ikke vant til en så ulik virkelighetsforståelse som nå eksisterer mellom de som styrer landet og historiene vi får fra de som har skoene på i helsevesenet.

Jeg forstår fremdeles ikke Ap- og -Sp-regjeringens reelle helseprosjekt, annet enn at de er imot alt H- og FrP-regjeringen stod for. Derfor legger de ned eldreombudet i år. Derfor fjerner de fritt behandlingsvalg for folk flest. De fjerner tilskuddsordningen for bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Statlig finansiert eldreomsorg ønsker de ikke. Private supplement som kan avlaste det offentlige helsevesenet ønsker de heller ikke.

Samtidig legges viktige helsetilbud som ABC-klinikken i Oslo ned. NRKs avsløringer den siste tiden viser grov omsorgssvikt innen eldreomsorg i kommune-Norge, og et helsehus i Oslo har blitt karakterisert som et «helvete» av en avdødd pasient. Dette helsehuset var tidligere en privat helseaktør, men som for en tid tilbake ble overtatt av Oslo kommune.

Vi må ta ansvar for egen helse, sier helseministeren. Det er et budskap jeg for så vidt ikke er uenig i, men timingen er jo begredelig. Vi betaler skatter og avgifter av en grunn i dette landet, og med dagens regjering er skattenivået skyhøyt. Som et minimum forventer vi skattebetalere at vi skal få hjelp når vi blir syke.

NRKs avsløringer i Brennpunkt er hjerteskjærende. Grov omsorgssvikt i hjemmetjenesten og på sykehjem, samt uholdbare arbeidsforhold for de ansatte er noe av det som kommer frem. Da blir det fristende å påpeke at dette skjer i «et av verdens rikeste land».

Fremskrittspartiet har andre løsninger enn dagens politiske flertall. Vi ønsker blant annet å likestille private og offentlige helseaktører, slik at det ikke er lommeboka som avgjør om du får behandling eller ikke. Vi ønsker å beholde eldreombudet, slik at pårørende har et sted å henvende seg når de er bekymret for sine nærmeste. Vi mener staten bør overta finanseringen av eldreomsorgen i hele landet, men som et minimum må staten ta sin del av regninga for bygging av nye sykehjems- og omsorgsplasser.

Regjeringen må ta av seg sine ideologiske skylapper. Vi trenger et mangfold av tjenestetilbydere for å sikre rett hjelp til rett tid. Det er pasienten og beboerne som skal være i fokus, ikke systemet for systemets skyld.