Mange mener at det ikke er noe å diskutere, man fratar ganske enkelt ikke de som har dårligst råd den lille ekstraslanten som alle andre får. Det skurrer veldig i deres rettferdighetssans. Dessuten kan noen kroner utenom krisebudsjettet være nyttig til uforutsette bursdagsinnbydelser, LAN-party, eller hva nå barna måtte bli invitert med på.

LES OGSÅ (+): Barnefattigdom i Horten – kommunen anbefalte satsing på språkopplæring og jobbtrening framfor barnetrygd

Andre vil ikke overlate til den enkelte å selv avgjøre hvor den lille ekstraslanten best kan gjøre nytte for seg. De mener det er veldig mye viktigere å være helt sikker på at barnetrygden brukes på en måte som styrker den enkeltes evne til å tjene penger.

Inntil nå så er det kun språkundervisning og arbeidstrening som er nevnt av konkrete tiltak for å styrke sosialstønadsmottakerens inntjeningsevne. Arrester meg gjerne om flere tiltak er nevnt, jeg skulle gjerne sett at det var mer. Meg bekjent så er språkundervisning og arbeidstrening noe de fleste blir tilbudt etter behov og sannsynlighet for nytte så fort de snubler inn NAV-døra.

 

Hvilke konkrete tiltak har de som blir trukket i barnetrygd blitt tilbudt? Er det kvalitetssikret at de får utbytte av hva de blir trukket for? Er disse ekstratiltakene evaluert for nytteverdi?

De rådende politikere forteller at de har fulgt administrasjonens råd om hvor barnetrygden gjør mest nytte for seg. Det hadde vært kjekt å bli opplyst om hvilken del av kommunens administrasjon som har foretatt vurderingene som ligger til grunn for hva politikerne mener om saken.

Man bør vel også kunne formode at administrasjonens mening ikke kun er suget av eget bryst, det ville vært interessant å få vite litt om hvilke undersøkelser, forskningsrapporter og annet som ligger til grunn for administrasjonens vurderinger.