Men når norske utslippskutt telles har regjeringen bestemt å holde skogen vår utenfor regnestykket. Resultatet er milliardregning til norske bedrifter og sterkt unødvendige klimatiltak som rammer folk flest.

Kort tid etter Frp forlot regjeringen justerte Sveinung Rotevatn kuttmålet for utslipp av klimagasser fra 40 til 50-55 prosent innen 2030. Dette brøt fullstendig med regjeringens tidligere mantra om at felles gjennomføring med Europa var veien å gå for mest mulig effektiv klimapolitikk.

Da EU oppjusterte ambisjonsnivået et halvår senere, kunne en fornøyd Rotevatn fortelle at dette var en god nyhet for verdens klima. Det han ikke fortalte, var at denne nyheten ikke var like god for Norge, som en direkte konsekvens av et valg regjeringen selv har tatt.

Med nytt klimamål skal EU-land nå regne inn opptak fra stående skog i klimaregnskapet sitt. For Norge som i flere tiår har drevet en klok skogforvaltning, kunne dette ha vært en fantastisk nyhet. Likevel har Rotevatn nå etter press fra Frp, erkjent at regjeringen har tatt et «politisk valg» om å holde CO2-opptaket i norsk skog unna regnskapet når utslippskuttene telles.

I et brev til Frp bekrefter departementet at regjeringen trolig har gjort århundrets forhandlingstabbe med EU. Departementet sier at hvis Norge hadde brukt EUs regnemåte for utslippskutt med skog, kunne vi ha bokført 10 millioner tonn CO2. Det er crka 2/3 av utslippskuttet regjeringen har lagt opp til i sin egen klimaplan.

Regjeringens klimaplan er full av forbud, påbud og kraftige avgiftsøkninger for norsk industri. For å nå målene innen 2030 (uten opptak fra skog), mener regjeringen blant annet at det er nødvendig å la MDG-styrte byer få forby bensin- og dieselbiler og vil i tillegg tredoble CO2-avgiften på norske arbeidsplasser. Det viser seg altså at disse tiltakene er totalt unødvendige for å nå de norske utslippsmålene.

Alt regjeringen hadde trengt å foreta seg hadde vært å telle utslipp på samme måte som EU-landene nå skal få muligheten til. Det vil være enkelt og billig å nå de norske klimamålene dersom vi teller med CO2-opptaket fra norsk skog, og gjør som våre naboer i Europa.

At Rotevatn og Venstre har fått gjennomslag for å holde norsk skog utenfor når utslippskuttene våre skal telles, bør få alarmklokkene til å gå langt inn i Høyre og blant alle som er opptatt av at industrien vår skal ha like konkurransevilkår som konkurrerende europeiske land. Det er rett og slett noe alvorlig galt med regjeringens klimapolitikk.