Det står i Gjengangeren.

Borrevannet er en sump

Det er en Gjenganger i Gjengangeren.

Det står at bøndene må skjerpe seg.

Det er Bra

Det er selvfølgelig

Det må vi alle gjøre.

Borrevannet er en Eutrof innsjø

-det betyr at den er naturlig næringsrik.

Hva er det med næringsrike vann?

De gror igjen raskere enn ikke næringsrike vann.

De har masse mat til alt som vil ha mat.

Energi.

God landbruksjord, som produserer mat til deg, har mye energi.

Alt som lever trenger energi

De trenger sol, vann og næringsstoffer

Noen organismer trenger oksygen, andre liker seg best uten.

På jorda er det enkelt for oss å forstå, alle organismer som likner på oss.

Vi har vel alle hatt en blomst vi er stolte av, eller som har visnet i våre hender.

Borrevannet hørte jeg om nesten før jeg blei født.

Odd Wøyen, min far, tok over Sande Bruk i 1980.

Fra den datoen ville han ha beiting rundt vannet.

Han kjøpte ammekuer-Hereford, og etter det har det vært beitet der det beites kan.

Det blei satt i gang et godt samarbeid mellom oss som vil produsere mat, og de andre som var opptatt av de andre ressursene i, og rundt Borrevannet,

Pappa fikk fort kontakt med de som ville bevare fuglene ved vannet.

Borrevannet er sammen med Østensjøvannet et av to fuglereservat av denne typen, i Norge.

De gode kreftene gjorde en jobb.

De fikk opp respekten for kulturlandskap. Tok bort den gamle tanken om at bevaring er å legge en glassklokke over et landskap, til at det må brukes slik det alltid har vært gjort, for å motarbeide suksesjon.

De som ville gjøre det riktige i forhold til gjeldende mål og regler, blei imponert.

Jeg har forståelse for at det ikke alltid er lett å skulle jobbe administrativt, i et gyngende politisk landskap.

I årene etter alle klappsalvene, har vi følt at det har blitt mer vanskelig å drive godt landbruk rundt vannet.

Mange mener mye om hvordan landbruk skal driftes.

Vi lærer hver dag, og er ikke sikre selv på om vi driver riktig bestandig.

Det vi er sikre på er at vi forsøker å gjøre så godt vi kan.

Vi har god kompetanse på det vi driver med.

Vi søker hjelp av andre mer kompetente instanser når vi er usikre

.Og vi jobber 14 timer om dagen for å produsere mat til deg.

Jeg har aldri badet i Borrevannet.

Beklager om du ikke liker å bade der nå.

Dyra mine beiter trygt.

Det vet jeg fordi natursenteret stadig tar prøver.

Det setter vi pris på.