Fylkestinget i Vestfold og Telemark har besluttet å si opp avtalene med kantinene på Kompetansebyggeren ; Horten Videregående Skole, Re Videregående Skole, Holmestrand Videregående skole, Bø Videregående Skole, Rjukan Videregåendeskole, Skogmo Videregående Skole og Notodden Videregående skole.

Til tross for at de ti private kantinene verken leverer usunn mat eller driftes dårlig; Til tross for at ingen av de private kantinene går med store overskudd; Ja, selv om nedleggelse vil føre økte kostnader for de skolene det gjelder.

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget mener at privat drift inn i fylkeskommunale institusjoner må avvikles snarest mulig. Dette innebærer oppsigelse av avtaler ved utløpsdato. Fylkestinget overstyrer i dette de videregående skolene.

Argumentene i fylkestinget var blant annet å forstå de kantine-ansattes beste;

«For hvorfor skulle ikke de ansatte ved private kantiner også få være en del av arbeidstokken i Fylkeskommunen og nyte godt av Fylkeskommunens lønninger og sosiale rettigheter?»

Beslutningen gjennomføres uten å høre hva de ansatte eller driverne av kantinene mener om å bli lagt ned. Heller ikke skolene eller elevene er hørt.

Saksutredningen viser at nedleggelsen av disse kantinene i tillegg vil bli en dyrere løsning for skolene. – Konsekvensen kan fort være at kantiner blir avviklet fordi driften vil stjele budsjettkroner.

Resultatet ved at avtalene sies opp er at ansatte/drivere mister jobbene sine.

De kan bli jobbsøkere; ved samme kantine til «Stillingsbetegnelse kokk» – siden fylkeskommunen er arbeidsgiver; ifølge saksutredningen. Vel og bra med krav til kompetanse - men dette stemmer kanskje ikke overens med eksisterende drivere eller ansattes bakgrunn, og de vil kunne komme bakerst i køen i en søknadsprosess.

Kantinedamene på Re fikk blomst i avisa i desember for fabelaktig tilstedeværelse for elevene. Det ble framholdt at de betyr enormt mye for skolemiljøet.

Men, også dette nedvurderes av representantene fra SP, AP, SV, Mdg og Rødt – som snur saken på hodet; «Den sosiale funksjonen er så viktig at den må fylkeskommunen selv ha ansvaret for» ble det sagt. Vedtaket er toppet med at «Planen skal synliggjøre mulighetene for bedre kantinedrift i et folkeperspektiv». Ja, folkehelseperspektivet er viktig - men avvikling av private kantiner bør da ikke kamufleres med folkehelseperspektivet?

Vestfold og Telemark Venstre beklager konsekvensen av vedtaket får for de private kantinene med ansatte ved de videregående skolene i fylket vårt. Vi mener at skolene selv må velge hva slags kantine som er hensiktsmessig, etter fasiliteter eller hensiktsmessighet. Venstre mener også at det er blandingen av privat og offentlig drift som Norge er god på.

Det er leit at kreftene som nå råder i fylkestinget får overbevist flertallet om at privat drift er noe herk. Selv, om man så godt man kan forsøker å fordekke hva denne beslutningen egentlig er i sin form; Et resultat av en avtale om å legge ned all privat drift så langt man kan innenfor Vestfold og Telemark fylkeskommune.