Leste i Gjengangeren 15.02.21 at mange i formannskapet har stemt - JA - til å gi gratis trygghets alarm til de med inntekt under 2 G og som trenger en alarm, men som dessverre ikke har råd til dette.

Personlig så blir jeg både skuffet og trist når jeg leser at - AP- , Venstre og Senterpartiets representanter stemte - NEI- til dette humane forslaget. Noe som utgjorde at det ble 21 representanter - I MOT - og 20 representanter - FOR - i formannskapet. At dere tør! Spesielt nå som mange sitter ensomme og utrygge hjemme på grunn av Korona epidemien.

Noe av begrunnelsen for det negative svaret, var at det ikke er tatt høyde for dette i budsjettet og at de derfor vil stemme for administrasjonens forslag i det kommende kommunestyremøtet ! Dette skremmer meg, for hva er vitsen med å ta på seg et politisk verv, hvis en bare gjør som administrasjonen ønsker?

Selvfølgelig skal en ta seriøst det administrasjonen foreslår. Men det er også lovlig å være et medmenneske å tenke selv og lytte til de som vil finne en best mulig løsning for Hortensere som trenger denne støtten og tryggheten. Det er ingen skam å snu, for dette bør kommunestyret stå sammen om.