Jeg forstår godt at utbyggerne gjerne vil bygge i kommunen, for det finnes ikke noe tilsvarende område, verken i Vestfold eller Østfold. Hortens kystlinje er helt unik og som innbyggerne virkelig må verne om å ta vare på.

Men hvis kommunestyret gir klarsignal for et åtte etasjes hotell på Rustadbrygga vil Hortens havneområde være ødelagt for alltid. Dette gjelder også med det påtenkte Portalbygget nedenfor Sjøsiden. Disse to prosjektene vil frata Hortens innbyggere det fantastiske vannspeilet nedenfor havneområdet. Vi bør ha en human boligbyggingspolitikk som tar hensyn til eksisterende boliger og ikke ødelegge utsikt og solforhold, til fordel for ny bebyggelse.

Jeg håper derfor at politikerne i Horten tenker seg godt om. ikke bare en gang, men to ganger, når de skal ta disse beslutningene. Selv om administrasjonens innstilling til politikerne går ut på å ikke ta klager til følge! Det er også veldig viktig at vi nå får en tydelig lov om maks-høyde på nye bygg i kommunen, slik at seriøse utbyggere har dette å gå ut i fra og forholde seg til når de presenterer sine planer. Noe som vil være både tidsbesparende og forenkle saksgangen.

Ted K. Luisa i Comfort Hotell i Horten uttalte at de vil bygge et hotell i havna som blant annet vil gi gjestene gode senger og mulighet for en matbit. Men HALLO! Dette er tilbud som vi allerede har i Horten. Det er bare det at de eksisterende hotellene i Horten ikke ruver i åtte etasjer nede på Rustadbrygga. Hortens befolkning er ikke imot utbygging av kommunen, men ikke for enhver pris.

Det er ingen mening i å bygge i åtte etasjer helt ytterst mot sjøen med romaskiner på toppen, for at en skal få følelse av å ro ute på sjøen. Da er det vel enklere, billigere og sunnere å sette seg i en robåt, direkte på sjøen, hvor som helst langs hele Hortens kyststripe.Men en ting er jeg helt enig med Ted K. Luisa i, og det er at Horten er regionens vakreste by ut mot sjøen. Derfor må vi utnytte dette med fornuft og ikke nedbygge denne unike juvelen, med tanke på våre etterkommere.

Men det er nå opp til dagens politikere å ta de riktige beslutningene, slik at de ikke er med på å ødelegge småbyen Hortens særpreg. Her kan vi spasere langs hele kysten. Stoppe ved et lite spisested, ta en kopp kaffe og en vaffel eller et glass vin, en hamburger eller noe annet smått og godt.

Eller bare nyte den praktfulle kystnaturen med eller uten termos og matpakke. Jeg håper på det beste for hele Horten kommune.