Det er ikke mye igjen av trekronene i Storgata

I går gikk fylkeskommunen og veivesenet løs på trærne langs Storgata. Fra store bladkroner til snauklipte stammer.