84 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort av Norsk Monitor mener det er greit å kjøre litt over fartsgrensen. Jeg mener at det er fartsgrensene, og ikke bilistene det er noe galt med.

Dette handler ikke om råkjøring. Men små justeringer på fartsgrensene slik at man får «rett fart på rett vei».I FrPs kommende Nasjonale transportplan ønsker vi blant annet å øke de norske fartsgrensene til dansk og svensk nivå.

Nye fartsgrenser for møtefri vei bør være som følger, 90 km/t på 2-felts vei, 100 kilometer i timen på 2/3 felts vei, 110 kilometer i timen på smal firefelts vei og 120 eller 130 kilometer i timen på full standard fire felts vei.

I Norge er fartsgrensen på mange av veiene unaturlig lave i forhold til veiens standard, trafikkmengde og hva bilistene oppfatter som riktig fart.

Det er viktig for trafikksikkerheten at fartsgrensene oppleves som naturlige og riktige, slik at de i størst mulig grad overholdes. Når folk flest både mister forståelsen og respekten for fartsgrensene senkes terskelen for å bryte fartsgrensene og det er ikke bra.

Det å sette opp farten fører ikke nødvendigvis til vesentlig økt fart, men kan faktisk gjøre at færre bryter fartsgrensene og at respekten for grensene øker.

Vegvesenet målte eksempelvis snitthastigheten på fire strekninger på E6 i Østfold hvor fartsgrensen ble satt opp fra 100 til 110 kilometer i timen for noen år siden. Det resulterte ikke i særlig høyere fart; snittfarten holdt seg stort sett mellom 100 og 110 kilometer i timen både før og etter fartsgrensen ble satt opp.

Det samme så man da man økte fartsgrensen fra 90 til 100 kilometer i timen i oktober 2019 på E16 mellom Slomarka og Kongsvinger.

Færre ble fartssyndere; snittfarten på strekningen var 94 kilometer i timen da fartsgrensen var 90 kilometer i timen, mens etterpå var den tilsvarende snittfarten 98 kilometer i timen med 100-grense. Det har heller ikke blitt noen økning av alvorlige ulykker som følge av at man økte grensen.

Ved at Frp sin tidligere samferdselsminister sørget for å øke fra 90 til 100 på den trygge og fine firefelts motorveien er det tydelig at man fikk en mer riktig fart siden det ikke har vært økning i ulykkene og kun en liten økning i gjennomsnittsfarten. 90 på en ny og trygg firefelts motorvei opplevde bilistene som unaturlig og de respektere ikke en så lav fartsgrense på en så god vei.

Det er viktig at vi har rett fart på rett vei.