Gå til sidens hovedinnhold

– Det er en rekke mennesker som bør takkes for innsatsen det siste året

For akkurat ett år siden, den 12. mars i fjor, så stengte Horten og resten av landet ned for første gang.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skoler, barnehager og en rekke andre virksomheter stengte. Omfanget av pandemien gikk for alvor opp for oss, men jeg tror ikke at noen av oss skjønte hvor langvarig dette kom til å bli. Selv må jeg innrømme at jeg visste veldig lite om hvordan det neste året skulle bli.

Akkurat ett år etter den første nedstengningen er vi nå inne i en periode med strenge tiltak og høyere smittetall enn noen gang tidligere. I denne oppsummeringen vil jeg starte med det negative, men vil til slutt prøve å spre litt optimisme.

Det er ingen tvil om at pandemien har medført en rekke svært negative konsekvenser. Mange har vært syke, og noen har vært alvorlig syke. Den har også hatt store konsekvenser for mange næringsdrivende og ansatte. Noen bedrifter har måtte stenge døra, mens andre sliter. Noen ansatte har mistet jobbene sine, mens andre er permitterte. Til slutt vil jeg peke på de negative konsekvensene som vi ikke vet nok om ennå. Barn og unge har i perioder måtte avstå fra fritidsaktiviteter og venner, noen sårbare barn kan ha vært ekstra utsatt, flere kan ha blitt ensomme, mange eldre har fått mindre frihet og vi vet at en del sliter med den psykiske helsa. Ettervirkningene av dette må vi trolig jobbe med i lang tid fremover.

Vi må heller aldri glemme at det bak alle tallene - enten vi snakker om smittede, syke, oppsagte, permitterte, sårbare barn, ensomme eller noe annet – finnes sterkt berørte enkeltmennesker og familier. Jeg vil også minne at pandemiens negative konsekvenser har rammet tilfeldig. De berørte har i veldig liten grad selv skyld i at de har havnet i vanskelige situasjoner.

Selv om alt dette er meget alvorlig, vil jeg også peke på at mye har fungert bra. Vi har lykkes med å holde lavere smittetall enn i de fleste sammenlignbare kommuner, og Hortens innbyggere har vist en fantastisk innsatsvilje og omsorg for hverandre. Sammen har vi vært både dyktige og heldige.

Det er en rekke mennesker som bør takkes for innsatsen det siste året. Først og fremst handler det om alle dere innbyggere. Dere har lojalt stilt opp og fulgt råd, anbefalinger og påbud, og dere har støttet hverandre. Jeg vil spesielt trekke frem alle de unge, som gjennom et langt år har gitt avkall på veldig mye moro. Jeg må også takke alle de ansatte i kommunen som har lagt ned en stor innsats. I tillegg til å gjøre den jobben de vanligvis gjør, så har de håndtert alt som har med koronaen å gjøre. Det må også nevnes at mange frivillige har bidratt på ulike områder. På samme måte må jeg fremheve alle de dyktige og kreative folkene i næringslivet vårt. De har måtte gjøre ting på nye måter, men de aller fleste har greid å holde hjulene i gang. Mange har faktisk også greid å forbedre resultatene i denne vanskelige perioden. Til slutt vil jeg takke mine politikerkollegaer. Vi har greid å stå sammen i dette.

Selv om vi må være forberedt på at vi har et par tøffe måneder foran oss, så synes jeg at det er tid for litt optimisme. For hver dag som går så nærmer vi oss en mer normalisert hverdag. Tilgangen på vaksiner er mindre enn vi hadde håpet på, men mye tyder allikevel på at veldig mange vil bli vaksinerte i løpet av de neste to-tre månedene.

Jeg tror også at vi i etterkant vil kunne se at det har kommet noe positivt ut av denne perioden.

Vi har lært å gjøre en del ting på nye, smartere og mer kreative måter. Jeg tror også at vi har lært å sette mer pris på en del nære ting, og vi har vist samhold og raushet ovenfor hverandre. Ting kommer ikke til å bli akkurat som før, men jeg tror at en del ting kommer til å bli minst like bra.

Nå føler jeg på et stort ansvar for å bidra til at vi kommer oss minst mulig skadelidende gjennom dette. Jeg gleder meg voldsomt til den dagen vi kan si at vi er i mål.

Tusen takk for at dere fortsatt bidrar i denne store felles innsatsen. Vi har mye flott å se frem til.

Kommentarer til denne saken