Dersom du har et godt tiltak: – Da har vi 2,3 millioner du kan søke om

PENGER: Næringssjef Karl Jørgen Tofte sitter på penger han gjerne deler med folk som kan starte opp gode tiltak for å bekjempe negative sider ved den pågående pandemien.

PENGER: Næringssjef Karl Jørgen Tofte sitter på penger han gjerne deler med folk som kan starte opp gode tiltak for å bekjempe negative sider ved den pågående pandemien. Foto:

Bedriftsledere, gründere og andre med gode tiltak til å øke aktiviteten etter korona, kan nå søke om penger fra et kommunalt næringsfond.

DEL

Ordfører Are Karlsen og næringssjef Karl Jørgen Tofte utfordrer næringslivet i Horten til å tenke kreativt og søke støtte fra et kommunalt næringsfond for prosjekter som kan gjennomføres i 2021.

– Vi har 2,3 millioner som skal gå til lokal næringsutvikling og bidra til økt aktivitet etter korona, forteller Karl Jørgen Tofte.

LES OGSÅ: Endelig fikk Horten et realt innflyttingsoverskudd: – Dette var en veldig inspirasjon

Raske penger

Vestfold og Telemark fylkeskommunene har mottatt 40,4 millioner kroner til fordeling mellom kommunene i regionen. Midlene er øremerket kommunale næringsfond. Horten kommune mottar 2,3 millioner kroner av potten. Pengene skal raskt gjøres tilgjengelig for næringslivet.

– Midlene er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Midlene skal sette oss i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges, sier ordfører Are Karlsen.

LES OGSÅ: Vil skape framtidas arbeidsplasser sammen: – Her har Horten størst sjanse til å lykkes

Mange kan søke

– Hvem kan søke om penger?

– Bedrifter, gründere og andre næringsaktører kan søke. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling, sier Karl Jørgen Tofte.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

LES OGSÅ: Vikingpark i korona-dvale: – Nei, vi har ikke gitt opp prosjektet i Horten

Vilkår for søknaden

– I utgangspunktet må søkere stille med 50 prosent egenandeli forhold til det beløpet det søkes om. Egenandel kan enten være penger, egeninnsats eller en kombinasjon. Kravet om egenandel kan i spesielle tilfeller reduseres til 25 prosent dersom tiltaket anses som spesielt godt, forklarer Tofte.

– Hva vil Horten kommune legge særlig vekt på i vurderingen av søknadene?

– I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Dessuten i hvor stor grad tiltak rettet mot bedrifter og andre aktører kan motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. Så vil det ha betydning hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

LES OGSÅ: Dramatisk forrige helg: – Det folk ofte glemmer, er at sjøtemperaturen er på sitt kaldeste

Søknadsfristen er satt til 15. oktober.

Artikkeltags