– Derfor vil vi ha flere rimelige boliger

Av

Alle i Norge må kunne bo godt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Trygghet og økonomi til å eie eller leie en funksjonell bolig er en forutsetning for det meste i livene våre.

Hvorfor er da prisnivået i Norge da så høyt at mange stenges ute av eier markedet og blir henvist til leiemarkedet? Priser har ofte sammenheng mellom tilbud og etterspørsel i et marked, samt produksjonskostnader og tomtepriser.

Vi har en nasjonal arealpolitikk som fører til at det bygges boligprosjekter på de dyreste og mest sentrale tomtene, hvor det bygges de dyreste boligene å produsere!

Dette er for Vestfold og Telemark Frp helt feil. Vi har i motsetning til mange andre land i Europa god plass og rikelig med areal. Under 2 prosent av Norges areal er bebygget.

Bolig er et helt sentralt element i livene våre. Familieliv, arbeid, utdannelse, det sosiale livet. Alt tar utgangspunkt i at vi har en funksjonell bolig. Hvorfor tillater vi at prisene på boliger stiger så mye at unge ikke kommer inn på markedet?

Hvordan ser egentlig politikerne fra Ap, KrF, Sv, Miljøpartiet, Høyre og Venstre for seg at de skal få alle sykepleierne og andre yrkesgrupper kommunene trenger for å levere tjenester til befolkningen, hvis disse arbeidstaker gruppene må bo i andre kommuner, eller langt i fra arbeidsplassen på grunn av høye boligpriser?

Det er lokalpolitikerne som er de viktigste aktørene i boligpolitikken for å fremskaffe tomter som kan bebygges. For Fremskrittspartiet er det et paradoks at forsøker man å bygge boliger utenfor sentrale byområder, så kommer det innsigelse fra Fylkesmann og Fylkeskommune. De er statens forlengede arm overfor kommunene. Boliger som kan bygges billig og bra med frisk luft og utsikt blir stoppet.

Fremskrittspartiet er motstander av at det bare skal bygges i og rundt kollektivakser og knutepunkt i byene. Utgangspunktet for denne politikken er klimaforliket på Stortinget i 2008 og 2012. Denne politikken står fortsatt hugget i stein selv om elbil revolusjonen med nullutslippsbiler ruller inn over oss.

Konsekvensen av dette er at man må finne seg bolig man har råd til utenfor det sentrale byområdet, eller i en annen kommune og få en lengre arbeidsreise med tilhørende belastning på vegnettet og kollektivtrafikken. Ofte blir man «belønnet» med å måtte passere en bypakke eller bomring med bomstasjoner på vei til arbeid fordi at jobben befinner seg i et bysenter

Jeg mener at klimabegrunnelsen for arealpolitikken i Norge bør testes mot sosial bærekraft som også er et av FNs viktige bærekraftsmål.

Heldigvis er det ikke Oslo-priser i Vestfold og Telemark ennå, men vi har stigende boligpriser og faren for at mange grupper blir ekskludert fra gode boliger vokser.

For Fremskrittspartiet er det viktig å regulere nok varierte tomter i kommunene, slik at man også kan bygge de billigste boligene, nemlig rekkehus og eneboliger! Der vi har plass bør det kunne bygges lengre vekk fra kollektiv årene, eller bygge ut kollektivtrafikken til nye større boligområder med variert struktur slik at flere har råd til gode boliger til en fornuftig pris.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags