Derfor vil ny bru over kanalen koste nesten ni millioner kroner

Seks private entreprenører har regnet på prisen for ei ny bru over kanalen i Fyllinga. Alle anbudene forteller at prosjektet vil koste nesten ni millioner kroner.