Streiken handler i hovedsak om lønn og kompensasjon for ubekvem arbeidstid. I 2010 ble Arbeidsmandsforbundet enige med arbeidsgiverne om at lønnsnivået i bransjen skal bedres og nærme seg nivået i industrien.

Lønnsutviklingen har dessverre gått motsatt vei, og vekterne har hatt en svært dårlig lønnsutvikling de siste 10 årene.

Vektere har en viktig forebyggende rolle i byene, på kjøpesenter, sykehus, NAV-kontor og så videre.

Vekterne sikrer kunder, bruker og næringslivet trygge rammer i hverdagen. Fagforbundet støtter vekterne i sine krav for bedre lønn og bedre betaling for ubekvem arbeidstid. Fagforbundet støtter vekterstreiken!