Søndag 5. juni er verdens miljødag. Temaet for årets miljødag er kampanjen "Bare én jord" som handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet. Jordkloden rammes i økende grad av klimaendringer og tap av naturmangfold. Det gjelder også i vår egen kommune.

I anledning miljødagen arrangerer Naturvernforbundet i Horten torsdag 2. juni humlekurs som barnehagene i kommunen er spesielt invitert til. Dyktige fagpersoner vil fortelle om humleåret, humlearter og hvordan vi kan hjelpe humlene. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for bærekraftige samfunn. Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Naturvernforbundet i Horten er derfor opptatt av at vi tar vare på naturmangfoldet i vår egen kommune. Blant de mange viktige artene er humla som gjennom lang tids samspill med annet i naturen har utviklet seg til viktige og uunnværlige brikker i mange økosystemer. Hvis humlene får reduserte bestander eller forsvinner, vil det få alvorlige konsekvenser også for en rekke arter utover planter, som for eksempel andre arter av insekter som snylter på humler eller spiser dem. Bevaring av humla og dens naturlige leveområder er derfor et spørsmål om biologisk mangfold.

Humlene har en meget viktig rolle både i kulturlandskapet og i naturlige økosystemer fra kyst til fjell, spesielt på den nordlige halvkule. De er pollinatorer som bestøver svært mange plantearter, og det er helt essensielt for plantenes utbredelse. Det har stor effekt på økosystemene generelt – og særlig på matproduksjonen til mange dyr, deriblant oss mennesker. Det finnes mange eksempler på mattyper hvor pollinering utført av humler er veldig viktig – slik som eple, kirsebær, blåbær, rips, solbær, stikkelsbær og tomat. Humlenes pollinering har enorm verdi for landbruket. Uten humlene ville store deler av verden sett helt annerledes ut.

Hager og balkonger kan gjøres til best mulig levested for humlene. Det gjør vi ved å plante ut blomster som gir mat til våre ville pollinatorer. Organisasjonen «Lu humla suse» har nyttig informasjon om hvilke blomster og planter som er best egnet vår, sommer og høst.

Humlene er en viktig del av norsk natur i flere henseender og har en stor opplevelsesverdi for mange mennesker. Om humlene skulle forsvinne, vil det gi et tap av levestandard og livskvalitet som blir vanskelig å måle. Ta vare på humla og naturmangfoldet!