Hørte du tutingen fra Bastøy onsdag kveld? Det var bare en øvelse.

– Vi kjører en øvelse, og da bruker vi tyfonene. Det vil trolig høres godt også inne på land, opplyste fengselsinspektør Frank Eide til Gjengangeren.

– «Tyfonene»? Er det snakk om slike mange av oss forbinder med luftvernsirener?

– Ja, det stemmer. Vi kommer til å holde på i 5–10 minutter.

– Hvorfor øver dere på dette?

– Det er for å være på alerten i forhold til beredskapen her ute. Det omfatter også å ha kontroll på de innsatte i tilfelle en virkelig hendelse, avsluttet Frank Eide.