Derfor fyller private barnehager opp med barn fra andre kommuner

Horten har for mange barnehageplasser. Derfor må private barnehager fylle opp ledige plasser med barn fra andre kommuner.