Det nærmer seg at Vestfold og Telemark fylkesting skal ta den viktige beslutningen om hvorvidt det nye fylket skal bestå eller deles og gå tilbake til å være bare Vestfold og bare Telemark. Rødt har landet på at vi er for en deling av fylket. For oss handler det om noen grunnleggende og prinsipielle avveininger som må ligge til grunn ved et sånn type vedtak.

Da regionreformen kom til var det en ovenfra og ned reform som verken var initiert av fylkene selv eller ønsket fra innbyggerne. Rødt mener at slike store og grunnleggende beslutninger bør tas med god tid og stor innbyggermedvirkning. Dessverre skjedde det motsatte. Reformen ble gjennomført med hastverk og innbyggerne ble ikke tatt med på råd gjennom folkeavstemninger. Den gangen brukte regjeringen hundrevis av millioner på en reform som nesten ingen ønsket. Nå skjer det samme igjen med en ny regjering. Vi er skuffet over den forhastede prosessen som AP/SP-regjeringen legger opp til. Tross dårlig tid ønsket vi også denne gang en folkeavstemning om deling av fylket, men det var det ikke flertall for i fylkestinget.

Når det nå er snakk om å splitte opp fylkene så blir vi møtt av pengeargumentet. Vi har forståelse for at det er store summer. Men forhåpentligvis skal denne beslutningen vare i mange titalls år fremover. Den engangssummen det er å dele opp fylket blir liten fordelt ut over så mange år. Vi kan nemlig ikke tillate oss at ulike sentraliseringskåte regjeringer alltid tar seg råd til å sentralisere, mens det alltid blir for dyrt å desentralisere. Da vil tjenester og makt gradvis flyttes lenger vekk fra folk.

For oss i Rødt er det viktig at avstanden mellom politikere og innbyggere er så liten som mulig. Vi tror at det å kjenne eller vite om en politiker fra ditt nærområde senker terskelen for å ta kontakt om saker som er viktige i din hverdag. Det er noe vi selv opplever til stadighet: engasjerte eposter og telefoner fra innbyggere som har noe på hjertet. Og det er hevet over enhver tvil at vi får flest henvendelser fra innbyggere i hjemkommunen. Det er viktig å ha i bakhodet når vi nå diskuterer deling av fylket.

Det er vanskelig å ta beslutningen om en eventuell deling av fylket basert på hvordan vi opplever at fylket fungerer i dag. Akkurat som noe vil fungere godt og noe dårlig i et samlet Vestfold og Telemark vil det samme gjelde om fylkene er hver for seg. Derfor må vi i stedet spørre oss hvilken løsning som vil gi fylkets innbyggere kort avstand til sine politikere i fremtiden. Selv om vi er vestfoldinger med et stort hjerte for bygdene i Telemark så er vi redde for at et storfylke over tid vil få færre folkevalgte fra de små kommunene i Telemark. Vestfold er tross alt mer folkerikt, akkurat som Grenland. I det lange løp tror vi at en deling er det som vil sikre bredest representasjon i fylkestingene, og kortest vei til makta for innbyggerne. Og det er viktig for oss i Rødt.

Før fylkestinget i februar er det usikkert hvor en del av partiene lander, og om de vil fristille sine representanter. Vår oppfordring til resten av fylkestinget er denne: tenk langsiktig og tenk demokratisk. Da er en deling av fylket det riktige valget.