↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 07 15 30

Besøksadresse

Langgata 2 Vektergården
3187 HORTEN
  1. Beskrivelse

Advokat Per Kristian Hansen
E-post: hansen@hortensadvokatene.no Tlf: 33 07 15 30 og 924 51 255
Per Kr Hansen har arbeidet som advokat i Horten i en årrekke.

Arbeidserfaring: Rikstrygdeverket Fylkesmannen i Vestfold Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete Advokat fra 1993 til d.d.

Arbeidsfelt: Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.