↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 07 22 50

Besøksadresse

C Andersens gate 11A
3181 HORTEN
  1. Beskrivelse

Advokatene Gullaker, Jørgensen & Kirkeby - et advokatkontor i Horten sentrum. Vi vektlegger kvalitet og nær oppfølging av våre klienter avgjørende betydning i vårt daglige arbeid.

Vi arbeider primært med advokattjenester i Horten kommune, men dekker også større deler av Østlandet. Vi ser at fordelen ved å være et "mindre" advokatkontor i Horten, er stor i forhold til de juridiske tjenestene som blir etterspurt i Horten. Ved vår tilstedeværelse lokalt, vil bedriftene og privatpersonene i Horten ha rask tilgang til kostnadseffektive juridiske tjenester.

Det er vår erfaring at de fleste juridiske utfordringer kan løses gjennom gjennom andvokatgeneralister, nettopp fordi den enkelte advokat har et langt større juridisk nedslagsfelt, enn de større og mer spesialiserte firmaene (hvor de trenger flere advokater for å løse en sak). Dette bidrar som oftes til raskere løsninger og en mer kostnadseffektiv bistand.

Advokatkontoret huser fire advokater og to sekretærer. Advokatene driver allsidig praksis innenfor det fleste rettsfelt og har i tillegg sine spesialfelt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å finne ut hvordan vi kan bidra med dine utfordringer.