↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 07 19 80

Besøksadresse

Kopstadveien 19 B
3180 NYKIRKE
  1. Beskrivelse

Agil Kompetanse AS er et autorisert regnskapsførerselskap, uten kjedetilknytning.

Vi liker å levere tjenester av god kvalitet til fornuftig pris. 

Vi har fokus på personlig oppfølging, og som kunde får du en fast saksbehandler hos oss.

Vi prøver å finne en samarbeidsform som er tjenlig for den enkelte kunde. Hvis dere ønsker å utføre noe av økonomi-arbeidet selv, legger vi til rette for det.

Vi bruker fortrinnsvis økonomisystemene Agro Økonomi eller Tripletex, og bistår evt. med oppstart og opplæring i disse systemene. Begge program benytter digitalt dokumentsenter for innkommende fakturaer. Det er også mulig å fakturere i samme system. 

Har dere ønske om andre økonomisystem vil vi vurdere det.

Vårt kontor ligger i Horten kommune i Vestfold. Ved bruk av digitale regnskapsbilag, ser vi det ikke som noe hinder med litt geografisk avstand.

Periode-rapporter laster vi til en nettbasert programportal som dere får tilgang til.

Når dere ønsker fysiske møter, reiser vi gjerne ut til dere.

Vi kan også utføre hele regnskapsoppdraget på deres kontor, hvis ønskelig.

Vi fakturerer våre regnskapstjenester med en timepris kr 730 + mva på løpende regnskaps- og lønnsarbeid, inkl. rapportering gjennom året. Fastpris kr 2750 for regnskap med årlig mva.rapportering, og kr 1100 pr termin for regnskap med 6 mva.terminer.

Timepris for arbeid som utføres av autorisert regnskapsfører er kr. 960 + mva. Det gjelder periodisk + årlig kontroll, samt årsregnskap og ligningsoppgaver. Samme pris for økonomisk rådgivning, f.eks. budsjettarbeid.

Send oss gjerne litt mer detaljer om omfanget av regnskapsoppdraget, så kan vi stipulere en årlig pris:

  • ca antall innkommende fakturaer, inkl. evt. kontantbilag
  • ca antall utgående fakturaer, og hvilket fakturasystem som brukes
  • mva.registrering års- eller termin-oppgaver
  • evt. prosjektregnskap
  • evt. registrering av eiendeler i driftsmiddelkartotek
  • hvis lønnsarbeid inngår: antall ansatte og evt. omfang av diett/reiseregninger
  • ønske om periodisk rapportering, utover tilsending av rapporter 3-6 ganger pr år (avhengig av type mva.registrering)
  • behov for møter eller annen oppfølging underveis i året. Vi vil alltid tilby møte i forbindelse med årsoppgjør

Vi tar gjerne et uforpliktende møte eller en telefonsamtale for å diskutere nærmere detaljer.