↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

33 04 25 85

Besøksadresse

Trimveien 41B
3188 HORTEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Horten Tannlegesenter!

Horten Tannlegesenter åpnet september 2010. Vårt team bestående av 7 tannhelsesekretærer , 1 tannpleier og 5 tannleger ønsker deg velkommen til en topp moderne klinikk der omsorg, kvalitet og forebyggelse står i sentrum. 

Vi er 4 likestilte deleiere, tannlegene Gunnar og Christina Kjendlie, Jon Camillo Wille og Petter Haugen, som sammen drifter Horten Tannlegesenter. I tillegg jobber tannlege Jorunn Aasvik og tannpleier Grete S. Nielsen samt 7 tannhelsesekræter ved Horten Tannlegesenter. Alle tannlegene er medlem av Den norske Tannlegeforening, og vi er utdannet ved odontologisk fakultet i henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø. Vi ser fordeler av å jobbe i et større felleskap; det øker kapasiteten til å innhente ny kunnskap og erfaring, det muliggjør investeringer i godt utstyr, og vi kan konsultere hverandre i tilfeller der dette er hensiktsmessig for deg. I tilfeller det er behov for henvisning til spesialist har vi et etablert samarbeid med dyktige spesialister i alle fagdisipliner.

Vi ønsker å lytte til deg som pasient og at vi sammen med dine behov og vår fagkunnskap ivaretar deg og din tannhelse på best mulig måte, slik at opplevelsen hos oss blir positiv. Vi mener pasienten bør få mulighet til innsikt i hva tannlegen/tannpleieren gjør, og det er vår jobb å veilede og gi råd slik at man selv kan bidra til å fremme en god tannhelse. Vi vil tilby riktig behandling til riktige priser, med begrunnede alternative behandlingsvalg.