↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

400 06 909

Besøksadresse

Skiensvegen 720
3830 ULEFOSS
  1. Beskrivelse

Sør-Norsk boring

 

Sør-Norsk Boring AS er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder. 

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng. 

Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen - vi løser den!

Fagkunnskap

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har erfaring både fra tradisjonelle og spesielle oppdrag - vi tar gjerne en befaring for å finne den riktige løsningen for det aktuelle prosjektet. 

Teknologi

Ved hjelp av terrenggående rigger fra 3 til 25 tonn, og annet spesialutstyr, kan våre fagfolk utføre alt innen boring - selv i de mest krevende omgivelser. 

Sertifisering

Med sentral godkjenning i alle relevante klasser, kan du som byggherre være sikker på alle oppdrag blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

 

Vi tar oppdrag i hele landet!