↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 02 06 20

Besøksadresse

Vestre Braarudgate 2
3181 HORTEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til BDT Viken  avd. Horten

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft. Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde, både faglig og geografisk.

Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, opplever våre kunder direkte kommunikasjon
med våre medarbeidere og partnere som en trygghet.