↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 04 98 80

Besøksadresse

Kongeveien 79
3188 HORTEN
  1. Beskrivelse

Fra det minste til det største
Firmat ble strartet i Horten av Gunnar Svensen i 1947. Den gang var navnet Gunnar Svensen Elektrisk Forretning. Gjennom tidene har navnet forandret seg til G. Svensen A/S til Gecom A/S som det er i dag. Gecom A/S er en 100% eiet datterbedrift av G. Svensen Holding A/S.

Gecom A/S har i alle disse årene vært en betydelig aktør og samarbeidspartner for industrien og boligmarkedet i Nordre Vestfold. I dag strekker vårt marked seg over større områder og vi er spesielt stolte av den spisskompetanse som er bygget opp gjennom alle disse årene.

Vi kan tilby følgende tjenster:

  • Bolig og hjemmemiljø
  • Nyanlegg/ Prosjektering
  • Renovering/ Ombygging
  • Internkontroll
  • Kommunikasjon/ Data
  • Kameraovervåkning
  • Adgangskort/kontroll
  • Smarthus

Våre servicebiler blir skreddersydd for de oppgaver de er ment til å løse. De bilene som går på boligservice har lager og verktøy som avviker i stor grad fra de biler som går på bensinstasjonsservice, industrivedlikehold eller svakstrømsoppdrag. På større byggeplasser benyttes egne containere som settes ut på plassen.

Gode tegningsunderlag på DAK
, solide og effektive verktøy på arbeidsplassen gjør at vi kan arbeide raskt og effektivt.
Dokumenterte analyser av 230V nett.
Testing og dokumentering av fiber som kopper datanettverk.

Effektive verktøy
gjør prosessen raskere og økonomien for våre kunder ivaretas.

Helse, Miljø og Sikkerhet
er en kontinuerlig prosess for å ivareta våre kunder så vel som våre egne ansatte. Dette er et arbeide som strekker seg gjennom hele prosessen fra det første planleggingsstadiet til sluttkontroll utføres.