↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 04 52 60

Besøksadresse

Grønligata 21A
3188 HORTEN
  1. Beskrivelse

VELKOMMEN TIL NILSEN ELEKTRO AS
Nilsen elektro as ble etablert i 1990 og har siden 1999 vært 100% eid av PEC Holding i Tønsberg. Vi har siden starten vokst til å bli en stor aktør i Horten og nordre Vestfold. Hovedtyngden av våre oppdrag er serviceoppdrag i bolig, næring og industri, samt større oppdrag for borettslag og det offentlige.
 
Vår visjon:
Vi skal være en ledende aktør i vårt forretningsområde. Vi skal ha dyktige, serviceorienterte medarbeidere som er selvstendige og pålitelige. Vi skal ha kort responstid på serviceoppdrag og samtidig ha kapasitet til å påta oss større, mer komplekse oppdrag for våre kunder. Ryddighet, høflighet og pålitelighet skal være egenskaper våre medarbeidere er kjent for.
Vårt arbeidsmiljø:
Nilsen elektro as har gjennom mange år hatt sterk fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø.  Vi har lagt stor vekt på trivsel for den enkelte samt et bredt spekter av sosiale aktiviteter og goder. Vårt målrettede HMS-arbeid med godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten over flere år har også gitt gode resultater.  Bedriften eier en ferieleilighet i Spania og arrangerer julebord i utlandet.

Har du spørsmål eller trenger du elektriker, hvorfor ikke ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Godkjenninger og sertifiseringer