Det er mange i Horten som gir av sin tid for at andre skal få det bedre. De samler seg i ulike foreninger med gode formål. De selger kaker og arrangerer markeder for å skaffe penger. Slik blir barn og unges julegaveønsker kanskje oppfylt, selv om mamma og pappa ikke har råd. Slik får ungdommer med ulike typer funksjonsnedsettelser anledning til å være med på noe gøy. Slik får eldre mennesker mulighet til å komme seg ut på tur.

Felles for mange av disse foreningene som arbeider for å støtte ulike gode formål, er at de prioriterer mennesker i vårt eget lokalmiljø.

Mange foreldre bruker kvelder og helger på å støtte opp rundt barnas fritidsaktiviteter, enten det er fotball på Ørn, eller kornett i Horten skolekorps.

Noen strikker skjerf for å hjelpe rusavhengige.

Da en kommunal bolig gikk opp i røyk, forrige vinter, gikk nabolaget sammen om å skaffe de husløse beboerne noe av alt de hadde mistet i den fatale brannen.

«Det er dette som er HortenLove», skriver folk på Facebook.

Men stopper det der? Er det når vi har hjulpet våre egne, at vi kan gi oss selv et skulderklapp, for deretter å sette oss godt til rette i sofaen og føle oss som ekte gode mennesker med hjertelag?

Nylig ble det kjent at Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet ber Horten kommune om å bosette 20 flyktninger til neste år.

Det falt ikke i så god jord hos alle. «Dette har vi ikke råd til», skrev noen på Facebook. «Vi burde først ta oss av våre egne», skrev andre. At staten faktisk dekker utgiftene kommunen har med å bosette og integrere de 20 menneskene som har flyktet fra krig og ufred, var visst en opplysning som gikk mange hus forbi.

Fire år har gått siden Horten ble nødhavn for svært mange mennesker som kom fra andre land i løpet av et kort tidsrom. Bare et fåtall av dem har fått lov til å bli her. De fleste har blitt bosatt i andre deler av landet. Noen har blitt sendt ut – ofte til landene de flyktet fra. Av dem som fikk bli, er en god del i jobb, eller i gang med utdanningsløp som skal føre til det.

Fire år er ikke så lang tid. Hva har skjedd med hjertelaget i Horten på de årene?