Bedre vei helt nødvendig for å trekke indre Vestfold mot Horten

Tida går fort til ny stasjon på Skoppum står klar. Den kan også betjene indre Vestfold. Problemet er at en av fylkets dårligste veier fører fram mot Skoppum.