Vedtok krav til Bane Nor – politikerne vil ta vare på landbruket

Kommunestyret vedtok en rekke krav som nå skal tilbake til Bane Nor. Mange av kravene går på sikring av matjord, skog og muligheten til å bevare Nykirke og Skoppum som landbruksområder.

Artikkeltags