Om kort tid starter de store ulempene – Utbyggingen av jernbanen kan påvirke folks helse

Utbyggingen av den nye jernbanen omgjør deler av Horten kommune til en gigantisk byggeplass. Bane NOR må forholde seg til strenge krav i forhold til støy.