Samspillet med naturen, det betyr mye for Jørn

Han trives nok aller best ute i naturen. Med fellesskapet og det sosiale livet i turisforeningen. Og ikke minst, det viktige samspillet med naturen vår.